🔹آیت الله حائری شیرازی

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

🔸مرد، غیرت دارد؛ اگر منکری ببیند، توی سر خودش نمی‌زند بلکه جلوگیری می‌کند🔸

مرد، مردانگی دارد. مرد، غیرت دارد. وقتی در محیط زندگی‌اش، منکری صورت می‌گیرد، فقط به سر خودش نمی‌زند، بلکه داد می‌زند، #جلوگیری می‌کند.

خدا رحمت کند فدائیان اسلام را! مرد بودند!
سید حسین واحدی وقتی که متواری بود، آمده بود در قم پنهان شده بود. مخفیانه به حرم می‌رفت. وقتی که فدائیان اسلام بودند، هیچکس جرئت نمی‌کرد موسیقی [حرام] بگذارد. وقتی اینها مقداری محدود شدند، مغازه های غیر متعهد، فرصت را غنیمت شمردند و صدای موسیقی‌شان را بالا می‌بردند.
این سید حسین واحدی آمد در این مغازه و گفت: «خاموش کن!» گفت: «خاموش نمی‌کنم». گفت: «به تو می‌گویم: خاموش کن!» این شروع کرد یکی به دو کردن! گفت: «رادیوت را می‌شکنم» گفت: «رادیو را برمی‌دارم». او هم رادیو را بلند کرد، وسط خیابان زد به زمین و خرد کرد. بعد گفت: «برو به شهربانی بگو سید حسین واحدی رادیوی من را خرد کرد؛ من عضو فدائیان اسلامم».

مردم قم، یک بی‌حجاب را نگذاشته بود بیاید داخل قم. حتی جنازۀ پهلوی را می‌خواستند بیاورند قم، اما مردم قم چنان شورشی به پا کردند که نتوانستند بیاورند؛ لذا بردند طرف حرم عبدالعظیم.

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید